THÔNG BÁO THU HỒI THẺ THÀNH VIÊN CỦA NPP ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG THÁNG 08/2020 LẦN 2

Hotline: 024 378 76 502