Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

Tại thời điểm tiến hành thao tác Thực hiện thanh toán đơn hàng đã chọn, Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có trên website vnl.com.vn như: Email, Họ và tên, địa chỉ (tùy chọn), số điện thoại (tùy chọn), tỉnh thành (địa chỉ của người nhận hàng), quận huyện (địa chỉ của người nhận hàng) ghi chú (tùy chọn) và chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD). Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng). Thông tin này là thông tin được thu thập và lưu trữ.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lưu trữ thông tin về đặt hàng trên trang web vnl.com.vn

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website vnl.com.vn sử dụng thông tin đã lưu trữ để:

      • Phục vụ cho mục đích thống kê người đặt hàng trên trang web;
      • Phục vụ cho việc cải thiện hình ảnh, thông tin trang web để cung cấp chất lượng tốt hơn cho người xem;
      • Liên lạc và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong trường hợp có thắc mắc, khiếu nại;
      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

02 năm, ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp hoặc phát triển trang web Website vnl.com.vn
      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam
      • Địa chỉ: Lô C16/D21 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
      • Điện thoại: (024) 378 76502
      • Email: cskhmb@vnl.com.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website vnl.com.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Các hình thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại của khách hàng:
      i) Qua email: cskhmb@vnl.com.vn
      ii) Qua điện thoại: (024) 378 76502

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Website vnl.com.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website vnl.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến email cskhmb@vnl.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số (024) 378 76502 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị sẽ phản hồi sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất cho khách hàng.

Hotline: 024 378 76 502