CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Các phương thức giao hàng

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày NPP thanh toán đơn hàng, Công ty có trách nhiệm giao hàng đến địa chỉ NPP đã cung cấp khi NPP tạo đơn hàng.

- Tại thời điểm nhận hàng, NPP được kiểm tra hàng hóa theo phiếu xuất kho giao kèm với hàng hóa trước khi nhận hàng. Khi nhận hàng NPP ký nhận vào chứng từ báo phát của đơn vị vận chuyển.

- Trong trường hợp có khiếu nại về hàng hóa nhận được, NPP liên hệ số điện thoại 024.37876502 cung cấp đầy đủ các thông tin đơn hàng (tên, mã số thành viên, mã số đơn hàng ) và kèm theo video, hình ảnh hiện trạng của hàng hóa (nếu có). Công ty sẽ kiểm tra lại đơn hàng, nếu đúng như phản ánh của NPP thì Công ty sẽ gửi bổ sung số lượng hàng hóa cho NPP

- Nếu Công ty không thể giao hàng đến địa chỉ NPP yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày NPP thanh toán tiền mua hàng thì đơn hàng sẽ được hủy và Công ty sẽ hoàn trả 100% số tiền NPP đã thanh toán cho đơn hàng đó.

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý (Được tính từ khi Đơn vị vận chuyển nhận đơn hàng)

VẬN CHUYỂN HỎA TỐC

 • Thời gian toàn trình được tính từ thời điểm sau: Đối với các tỉnh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ thời gian tính từ 24h00 đối với bưu gửi nhận trước 18h00 cùng ngày. Đối với các tỉnh khác chỉ tiêu thời gian tính từ 24h cùng ngày (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định).
 • Đối với một số chuyên tuyến như HNI - DNG - HCM (có địa danh giao nhận là quận nội thành), xác định được thời gian giao bưu phẩm cụ thể với chỉ tiêu toàn trình không quá 24 giờ.
 • Đối với các tỉnh, địa danh còn lại: chỉ tiêu thời gian toàn trình theo thời gian của bưu gửi chuyển phát nhanh, chi tiết:

+ Bưu gửi có địa chỉ giao thuộc nội tỉnh: 12 - 24 giờ.

+ Bưu gửi có địa chỉ giao đến 100km: 24 giờ.

+ Bưu gửi có địa chỉ giao đến 300km: 24 - 48 giờ.

+ Bưu gửi có địa chỉ giao trên 300km: 24 - 60 giờ.

+ Đối với huyện xã thuộc danh mục vùng sâu, vùng xa, hải đảo cộng thêm chỉ tiêu thời gian từ 24 - 72 giờ.

VẬN CHUYỂN NHANH

 • Thời gian toàn trình được tính từ thời điểm sau: Thời gian tính từ 24h00’ đối với bưu gửi nhận trước 18h00' cùng ngày, tính từ 24h00’ ngày (N+1) đối với bưu gửi nhận sau 18h00' ngày N; riêng đối với 12 tỉnh (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ) thì thời gian tính từ 12h00' đối với bưu gửi nhận trước 11h00' cùng ngày và tính từ 12h00' ngày (N+1) đối với bưu gửi nhận sau 18h00 ngày N
 • Thời gian toàn trình bưu gửi được xác định bằng tổng thời gian kết nối từ trung tâm tỉnh nhận đến trung tâm tỉnh giao và thời gian từ trung tâm tỉnh giao đến địa điểm giao hàng, cụ thể:

+ Bưu gửi có địa chỉ giao thuộc nội tỉnh: 12 - 24 giờ.

+ Bưu gửi có địa chỉ giao đến 100km: 24 giờ.

+ Bưu gửi có địa chỉ giao đến 300km: 24 - 48 giờ.

+ Bưu gửi có địa chỉ giao trên 300km: 24 - 60 giờ.

+ Đối với huyện xã thuộc danh mục vùng sâu, vùng xa, hải đảo cộng thêm chỉ tiêu thời gian từ 24 - 72 giờ.

VẬN CHUYỂN TIẾT KIỆM

 • Thời gian toàn trình được tính từ thời điểm sau: tính từ 24h00 cùng ngày (Trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định).
 • Thời gian toàn trình bưu gửi được xác định bằng tổng thời gian kết nối từ trung tâm tỉnh nhận đến trung tâm tỉnh giao và thời gian từ trung tâm tỉnh giao đến địa điểm giao hàng, cụ thể:

+ Bưu gửi có địa chỉ giao thuộc nội tỉnh: 2 ngày

+ Bưu gửi có địa chỉ giao nội vùng: 2 - 4 ngày

+ Bưu gửi có địa chỉ giao cận vùng: 3 - 5 ngày

+ Bưu gửi có địa chỉ giao liên vùng: 4 - 7 ngày.

+ Đối với huyện xã thuộc danh mục vùng sâu, vùng xa, hải đảo cộng thêm chỉ tiêu thời gian từ 1 - 3 ngày.

3. Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

(Trách nhiệm của đơn vị vận chuyển trong đó bao gồm phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận)

 • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chứng từ (Phiếu xuất kho) phải luôn được giao kèm với hàng hóa khi nhận hàng tại Vinalink Group và giao cho Nhà Phân Phối/Khách Hàng.
 • Đơn vị vận chuyển đảm bảo chuyển bưu gửi nguyên kiện, không hư hại, biến chất, đầy đủ, an toàn đến địa điểm & giao cho Nhà Phân Phối/Khách hàng.
 • Khi bàn giao bưu gửi cho Nhà Phân Phối/Khách hàng, đơn vị vận chuyển có trách nhiệm ghi nhận xác nhận của Nhà Phân Phối/Khách hàng về việc đã nhận hàng.
 • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm ghi nhận, lập biên bản và thông báo cho Vinalink Group trong trường hợp Nhà Phân Phối/Khách hàng phát hiện chứng từ (Phiếu xuất kho) bị thất lạc/thiếu khi giao hàng cho Nhà Phân Phối/Khách hàng.

 

Hotline: 024 378 76 502