Chính sách kiểm hàng

Khách hàng kiểm tra đầy đủ số lượng hàng hóa nhận được theo lượng hàng đã đặt và xác nhận nhận hàng trên phiếu giao hàng. Trường hợp khách hàng nhận hàng từ nhân viên giao hàng, khách hàng ký nhận vào phiếu giao hàng của nhân viên vận chuyển.

Hotline: 024 378 76 502