THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BHDC ĐỐI VỚI NPP CAO THUỴ BÍCH KHƯƠNG

Hotline: 024 378 76 502