THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BHĐC THÁNG 09/2022 ĐỐI VỚI NPP KHÔNG HOÀN THÀNH MỨC NĂNG ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 06 THÁNG

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Bình luận (537)
binh-luan

1

28/10/2022

555

binh-luan

1

27/10/2022

555

binh-luan

1

27/10/2022

555

binh-luan

1

27/10/2022

555

binh-luan

1

27/10/2022

^(#$!@#$)(()))******

Hotline: 024 378 76 502