THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BHĐC THÁNG 07/2022 ĐỐI VỚI NPP KHÔNG HOÀN THÀNH MỨC NĂNG ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 06 THÁNG

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Bình luận (283)
binh-luan

1'"()&%yjCr(9184)

27/10/2022

555

binh-luan

1

27/10/2022

5559410358

binh-luan

1

27/10/2022

'"()&%Hcvs(9877)

binh-luan

1

27/10/2022

555'"()&%Hcvs(9896)

binh-luan

1

27/10/2022

555

Hotline: 024 378 76 502