THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BHĐC THÁNG 04/2022 ĐỐI VỚI NPP KHÔNG HOÀN THÀNH MỨC NĂNG ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 06 THÁNG

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Bình luận (284)
binh-luan

19823202

26/10/2022

555

binh-luan

'"()&%pclI(9111)

26/10/2022

555

binh-luan

1'"()&%pclI(9636)

26/10/2022

555

binh-luan

1

26/10/2022

5559340177

binh-luan

1

26/10/2022

'"()&%FZEh(9064)

Hotline: 024 378 76 502