CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM với khẩu hiệu “Liên kết nhiệm mầu”, với khát vọng liên kết mọi người Việt Nam, cùng nhau xây dựng một thương hiệu Việt, muốn liên kết mọi người Việt Nam trong một sân chơi toàn cầu hóa, xây dựng một niềm tin của người Việt Nam với nhau.

Ưu điểm của chúng tôi

Thương hiệu VNL phủ tới đông đảo những người đã am hiểu về MLM tại Việt Nam và đã từng làm MLM

Năng động

Hệ thống kinh doanh năng động

Hiện đại

Công nghệ hiện đại kết hợp cùng hồn cốt dân tộc

Mạnh mẽ

Tập trung mọi nguồn lực, bứt phá mạnh mẽ

Bền vững

Thượng tôn pháp luật, nền tảng vững chắc

Thành tích của vina link group

Hiện tại VNL đã đạt được các giải thưởng uy tín và quan trọng

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh

Hotline: 024 378 76 502