THÔNG BÁO: VỀ YÊU CẦU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI VÀ ĐÀ NẴNG VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH CORONA

THÔNG BÁO: VỀ YÊU CẦU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI VÀ ĐÀ NẴNG VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH CORONA

THÔNG BÁO: VỀ YÊU CẦU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI VÀ ĐÀ NẴNG VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH CORONA

Theo Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, phòng chống dịch viêm phổi cấp nCoV tại Việt Nam, Sở Công Thương tp. Hà Nội và Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động BHĐC:
1. Hạn chế các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo... tập trung đông người, nghiên cứu chuyển sang hình thức đào tạo, hội họp online...
2. Xem xét dời thời gian hoặc tạm dừng các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo... đã xin phép tránh thời gian dịch bệnh
Vậy, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động BHĐC, Vinalink Group trân trọng thông báo và khuyến khích các văn phòng, hệ thống, thị trường trên toàn  quốc chuyển mô hình hoạt động hàng ngay sang hình thức:
- SP CHIA SẺ SẢN PHẨM HOẶC CƠ HỘI KINH DOANH, ĐÀO TẠO 1-1 OR 2-1
- Homeeting (CHIA SẺ SẢN PHẨM HOẶC SƠ HỘI KINH DOANH, ĐÀO TẠO nhóm dưới 10 người)
- SP trực tuyến (online) 

Trân trọng. 
 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Hotline: 024 378 76 502