PGS.TS.ĐẠI TÁ HỒ BÁ DO - Người thầy thuốc tâm huyết của nhân dân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung.

PGS.TS.ĐẠI TÁ HỒ BÁ DO - Người thầy thuốc tâm huyết của nhân dân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung.

PGS.TS.Đại tá Hồ Bá Do đã có hơn 50 năm cống hiến và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nghiên cứu, phát triển của ngành TPCN nói riêng và ngành Y Dược Việt Nam nói chung, đồng thời, Ông còn là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng. Ngày 14/09/2019, PGS.TS.Đại tá Hồ Bá Do đã được nhà nước trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Vinalink Group xin gửi tới PGS.TS.Đại tá Hồ Bá Do lời chúc mừng trang trọng nhất. Kính chúc Ông luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, cống hiến nhiều hơn nữa cho nền y học nước nhà.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 024 378 76 502