Nền tảng pháp lý của vina-link group

Chứng nhận bán hàng đa cấp:
Tại Việt Nam, có rất nhiều các công ty hoạt động trong lãnh vực kinh doanh mạng. Thời gian vừa qua, thực tế hoạt động đã cho thấy có rất nhiều các công ty hoạt động không đúng luồng lối, gây thiệt hại và ảnh hưởng uy tín tới rất nhiều các công ty khác, nhất là thị trường của hạng mục kinh doanh mạng. Do sự ảnh hưởng và tính nghiêm trọng của vấn đề này, chính phủ đã thực sự phải có những nhận định và đưa ra những biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tình hình kinh tế của Việt Nam.

Hiện tại, chính phủ đã nghiên cứu và đưa ra những nghị định, điều khoản, chính sách mới cho hạng mục kinh doanh theo mạng này. Những quy định mới này sẽ bắt đầu áp dụng và thực thi bắt đầu từ ngày 01/01/2015.

Sự thật hiển nhiên, có rất nhiều công ty la ó và phản đối quyết định này đó là vì sao? Có thể tại các công ty này quá nhỏ không thể đáp ứng được các điều lệ về vốn theo quy định mới? Có thể các công ty này đang hoạt động không đúng luồng lối nên không thể tuân thủ quy định trả thưởng?... Còn rất rất nhiều lý do bao biện khác. Nhưng có một sự thật hiển nhiên, đó là các thành viên tham gia hoạt động kinh doanh với các công ty này sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại. Điều này cho thấy nền tảng của công ty là cực kỳ quan trọng. Có thể có rất nhiều các công ty đang nhốn nháo với nghị định mới của chính phủ, còn ở Vina-link Group thì mọi người lại thấy rất bình thường. Thậm chí chúng tôi còn vui mừng vì quyền lợi của chúng tôi được pháp luật bảo hộ. Chúng tôi hoạch định con đường phát triển lâu dài, bền vững thì sự bảo hộ của pháp luật là một yếu tố cực kỳ quan trọng song hành. Chúng tôi luôn tiên phong đi đầu ủng hộ các nghị định ban hành của chính phủ, bởi vì chúng tôi biết chính phủ luôn muốn những nơi chân chính, chuẩn mực như chúng tôi phát triển, đồng nghĩa với nó là nền tảng duy trì sự ổn định lâu dài của nền kinh tế chung.

Nếu các bạn là người mới, chưa phải là thành viên trong gia đình Vina-link Group thì xin chúc mừng bạn khi bạn đọc bản tin này của chúng tôi. Chúng tôi ở đây là một gia đình, bạn có thể nhìn thấy khẩu hiệu này ở rất nhiều nơi cùng với những bước phát triển mở rộng của Vina-link Group. Gia đình Vina-link Group của chúng tôi luôn tạo điều kiện nền tảng thuận lợi nhất cho các thành viên của mình. Chúng tôi luôn là những người đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, luôn đi đầu trong dịch vụ chăm sóc, luôn đi đầu trong tiêu chí chất lượng sản phẩm và luôn đi đầu trong việc chấp hành luật pháp. Bạn hãy nhìn mã số trên giấy kinh doanh bạn sẽ thấy, con số 009 đại biểu rằng chúng tôi là những người dẫn đầu trong việc tuân thủ luật pháp.

Vina-link Group như một người mẹ luôn là hậu phương vững vàng, bình ổn, và bền vững cho tất cả thành viên của mình. Các thành viên trong gia đình chỉ việc phấn đấu tiến lên phía trước, đạt lấy vinh quang, đạt lấy thắng lợi và người mẹ Vina-link Group sẽ kiêu ngạo vì điều đó.

 

Hotline: 024 378 76 502