HỌP TOÀN CBNV TRỤ SỞ CHÍNH 29/05/2019

HỌP TOÀN CBNV TRỤ SỞ CHÍNH 29/05/2019

HỌP TOÀN CBNV TRỤ SỞ CHÍNH 29/05/2019

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Bà Bùi Thu - Giám đốc Pháp chế và Hành chính Nhân sự với các nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và định hướng phát triển nhân sự công ty trong năm 2019.

Cuộc họp có sự tham dự của đầy đủ các Bộ phận, Phòng, Ban và BLĐ:

- TGĐ Vinalink Group Ông Nguyễn Đức Anh

- P. TGĐ Vinalink Group - Ông Trương Sơn Hà 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 024 378 76 502