Định hướng phát triển vnl group

Vina-Link Group đã đề ra định hướng phát triển năm 2015 và những năm tiếp theo như sau:

 

1. Về chất lượng sản phẩm:

- Duy trì việc thực hiện tốt các quy định của cơ quan chức năng và thực hiện đúng với chủ trương chính sách của Nhà Nước về VSATTP, giấy phép quảng cáo, giấy phép làm các chương trình hội nghị hội thảo, . . .

- Từng bước triển khai việc nâng cấp các dòng sản phẩm như Lacttocol thành Lacttocol Plus, Cardiopro thành Cardiopro Plus, Detoxmune thành Detoxmune Plus nhằm hướng tới sự hoàn thiện về chất lượng sản phẩm.

2. Về công tác truyền thông, quảng cáo:

- Củng cố lại quy trình truyền thông, đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt chú trọng những sản phẩm đã có thương hiệu, thị phần lớn và là mũi nhọn trong nhiều năm liền như Genecel Plus, Kidsmune Plus.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các kênh truyền thông như Website, Facebook, Email, Line,... Kết hợp sức mạnh của mạng xã hội để phủ sóng sản phẩm và phương thức kinh doanh rộng khắp.

- Tập trung đẩy mạnh thương hiệu Công ty trong những năm tiếp theo.

3. Về công tác tài chính, tổ chức, quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục kiên định công cuộc xây dựng và duy trì Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng đổi mới, từng bước trở nên chuyên nghiệp hóa, tăng cường công tác giám sát; kiểm tra và hướng dẫn, . . .

- Đòi hỏi sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên thì mới có thể thành công được.

- Tăng cường hoạt động của công tác tài chính, xây dựng và rà soát lại các chính sách kinh tế phù hợp đối với các bộ phận, ưu tiên các bộ phận Bán hàng, Marketing, Phân phối và Phát triển thị trường.

- Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức, theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.

4. Về Công tác bán hàng, phân phối:

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống bán hàng, kho, DVKH, lễ tân để 2015 và những năm tiếp theo Vina-Link Group sẽ thực sự khác biệt so với những công ty MLM khác về công tác phục vụ, hướng đến sự bài bản, chuyên nghiệp và đẳng cấp nhưng vẫn mang phong cách đậm đà bản sắc Việt.

5. Về thị trường Quốc tế:

- Năm 2015 sẽ là năm bản lề triển khai đưa các sản phẩm ra thị trường Đức và EU. Thời gian tới, Vina-Link Group sẽ đẩy mạnh công tác xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng này, hiện đã có hàng chục ĐTKD là những doanh nhân và Việt kiều đồng ý hợp tác với Công ty nhằm chung tay đưa thương hiệu Việt ra với Thế Giới.

6. Công tác đào tạo:

- Học viện NIT sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện quy trình đào tạo và đi vào vận hành hiệu quả với các sự kiện định kỳ hàng tháng như NIT Boom, các chương trình đào tạo đặc biệt như đào tạo Lãnh đạo nòng cốt, Đào tạo tâm thái hoặc Tinh anh hội tụ.

7. Các công tác xã hội:

- Đẩy mạnh việc tham gia các công tác xã hội, từ thiện, xây nhà tình thương, ủng hộ quỹ người nghèo, xây dựng và phát triển mạnh mẽ các quỹ từ thiện như quỹ từ thiện Hành trình kim cương, liên hết với các tổ chức từ thiện như 100 ngàn vạn mái ấm để nhân lên những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Hotline: 024 378 76 502